هفتمین جشنواره خیریه غذای آوای مهر

هفتمین جشنواره خیریه غذای آوای مهر

شروع: 21 دی 1397 ساعت 12:00
پایان: 21 دی 1397 ساعت 19:00
10 ماه پیش برگزار شد
مکان: پاداد شهر- پارک شهید هاشمی انتهای خیابان ۱۸ شرقی پاداد
توضیحات:

نظرات
0