همایش فن بیان و رفع خجولی کودک و نوجوان اهواز

همایش فن بیان و رفع خجولی کودک و نوجوان اهواز

شروع: 16 مرداد 1398 ساعت 18:30
پایان: 18 مرداد 1398 ساعت 04:30
4 ماه پیش برگزار شد
مکان: کیانپارس کیابخانه مرکزی
توضیحات:
مهیار شمس

مدرس دانشگاه مجری و گوینده مربی مهارت های ارتباطی ارشد روان شناسی شخصیت عضو انجمن متخصصان روابط عمومی ایران

نظرات
0