ورکشاپ پورتفولیو و روشهای شرکت در ایونت های عکاسی مستند

ورکشاپ پورتفولیو و روشهای شرکت در ایونت های عکاسی مستند

شروع: 20 مهر 1397 ساعت 18:00
پایان: 20 مهر 1397 ساعت 20:00
1 سال پیش برگزار شد
مکان: کیانپارس،فلکه سوم،نبش خیابان یکم شرقی،مجتمعاداری آموزشی مدنیان
توضیحات:

نظرات
0