پنجشنبه بازار هنری

پنجشنبه بازار هنری

شروع: 07 دی 1396 ساعت 16:00
پایان: 07 دی 1396 ساعت 21:00
2 سال پیش برگزار شد
مکان: اهواز کیان آباد خ12شرقی پلاک 5
ثبت نام:
نام بلیت مهلت ثبت نام قیمت (تومان) انتخاب بلیت
رایگان 07 دی تا ساعت 22:05 رایگان پایان مهلت ثبت نام
توضیحات:

اطلاعات ببشتر جهت همکاری

09165828393

نظرات
0