چهارمین راند مسابقات دریفت قهرمانی کشور

چهارمین راند مسابقات دریفت قهرمانی کشور

شروع: 22 دی 1396 ساعت 10:00
پایان: 22 دی 1396 ساعت 12:00
9 ماه پیش برگزار شد
مکان: اهواز پیست اتومبیلرانی غدیر
توضیحات:

چهارمین راند مسابقات دریفت قهرمانی کشور در خوزستان

 

نظرات
0