کارگاه آموزشی فن بیان و هنر ارتباط موفق

کارگاه آموزشی فن بیان و هنر ارتباط موفق

شروع: 06 دی 1397 ساعت 17:30
پایان: 12 دی 1397 ساعت 17:30
10 ماه پیش برگزار شد
مکان: کیانپارس نبش شهریور شرقی
توضیحات:

کارگاه آموزشی فن بیان و هنر ارتباط موفق
مهیار شمس
مدرس دانشگاه
مجری و گوینده
مربی مهارت های ارتباطی

ارشد روان شناسی شخصیت
عضو انجمن متخصصان روابط عمومی ایران
گروه آموزشی پنجره چهارم زندگی
33336416

09162001096

09162001094

نظرات
0