کارگاه آموزشی مبانی مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK

کارگاه آموزشی مبانی مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK

شروع: 24 اسفند 1397 ساعت 00:00
پایان: 24 اسفند 1397 ساعت 00:00
8 ماه پیش برگزار شد
مکان: گلستان - خیابان فروردین نبش سعدی مجتمع فنی شریف صدر - جنب شرکت دزآب, 06133214538
وب سایت: sharifsadr.ir
توضیحات:

نظرات
0