کارگاه رایگان تولید کسب و کار اینترنتی گروه کاکتوس در اهواز

کارگاه رایگان تولید کسب و کار اینترنتی گروه کاکتوس در اهواز

شروع: 19 مرداد 1396 ساعت 18:00
پایان: 19 مرداد 1396 ساعت 20:00
2 سال پیش برگزار شد
مکان: اهواز، چهارشیر، روبروی اداره گاز ساختمان تارا، آموزشگاه همراهان
توضیحات:

کارگاه رایگان تولید کسب و کار اینترنتی گروه کاکتوس در اهواز

شماره تماس: 09036451713

(توجه: اگر شما برگزارکننده این رویداد هستید لطفا ابتدا در مجله ثبت نام کنید و سپس به ما اطلاع دهید تا این رویداد با نام خودتان ثبت شود. با این کار شما امکان ویرایش و مدیریت رویداد خود را از صفحه ی اختصاصی تان خواهید داشت.)

نظرات
0