سمینار توانمند سازی بانوان و دوشیزگان اهوازی

سمینار توانمند سازی بانوان و دوشیزگان اهوازی

شروع: 06 دی 1397 ساعت 15:00
پایان: 06 دی 1397 ساعت 17:00
10 ماه پیش برگزار شد
مکان: اهواز- انتهای خیابان ۱۲ شرقی- کتابخانه علوم ایران
ثبت نام:
نام بلیت مهلت ثبت نام قیمت (تومان) انتخاب بلیت
ثبت نام 06 دی تا ساعت 15:00 رایگان پایان مهلت ثبت نام
توضیحات:

سلام.

سمیناری دیگر برای بانوان و دوشیزگان اهواز.

تقدیم به خانواده های گرم و شاد مون.

بدینوسیله از شما بانوی گرامی دعوت میکنیم.

شرکت برای عموم بانوان آزاد است.

نظرات
0