ثروتمندان جدید ایران چه کسانی هستند؟

ثروتمندان جدید ایران چه کسانی هستند؟

شروع: 13 اسفند 1396 ساعت 17:00
پایان: 13 اسفند 1396 ساعت 20:00
1 سال پیش برگزار شد
مکان: ‎🏢مکان: اهواز،بلوار گلستان،دانشگاه شهيد چمران اهواز،سالن آمفي تئاتر دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي
ثبت نام:
نام بلیت مهلت ثبت نام قیمت (تومان) انتخاب بلیت
بلیط همایش ثروتمندان جدید ایران چه کسانی هستند؟ موج جدید استارتاپ های ایران آغاز شده است. استارتاپ هایی که با الگوگیری از بیزنس های موفق آمریکای شمالی در ایران آغاز شده و در زندگی همه ما تاثیرگذار بوده و صاحبان خود را به شدت ثروتمند کرده است. واقعیت آنست که در پس ظواهر این استارتاپ ها دانشی نوین و نکاتی خاص نهفته است که تنها حلقه درونی این استارتاپ ها از آن آگاهی دارند. دانشی که امکان ایجاد ثروت های بزرگ را حتی بدون سرمایه اولیه به مخاطبین خود نشان می دهد. در این سمینار رایگان که به همت دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می گردد، به معرفی این علوم نوین و پیش بینی فرصت های بزرگی پرداخته می شود که در انتظار فرصت طلبان جوان بازار ایران است و ثروتمندان جدید ایران را تعیین خواهد کرد. در اين راستا دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار ميكند: همایش رایگان ایجاد ثروت از هیچ استارتاپ های ثروت آفرین بدون سرمایه دانشگاه شهید چمران 13 اسفند تا ساعت 17:00 رایگان پایان مهلت ثبت نام
توضیحات:

    

 

    ✨✨✨ثروتمندان جدید ایران چه کسانی هستند؟

 

✨فرصت های جدید استارتاپ در ایران

‎ فرصت های جدید استارتاپ های ثروت آفرین و بدون نیاز به سرمایه در ایران✨

آشنایی با متد جدید BLS✨

‎ راهکارهای بازآفرینی استارتاپ های نوین جهان در ایران✨

 

✨✨جهت رزرو براي همايش  ،نام و شماره تماس خود را به

09167574760

 

يا لينك (آيدي)تلگرام 

AHWAZBLS@

 

ارسال بفرمایید.

 

 

 

نظرات
0