جلسه شرکت دیاکو با موضوع طراحی بازی های Freemium

جلسه شرکت دیاکو با موضوع طراحی بازی های Freemium

شروع: 27 دی 1397 ساعت 16:00
پایان: 27 دی 1397 ساعت 19:00
10 ماه پیش برگزار شد
مکان: دانشگاه چمران،سالن کنفرانس مرکز رشد
وب سایت: diacostudios.com
ثبت نام:
نام بلیت مهلت ثبت نام قیمت (تومان) انتخاب بلیت
بلیط شرکت در جلسه Freemium 27 دی تا ساعت 16:00 20,000 پایان مهلت ثبت نام
توضیحات:

یک جلسه مشابه به دورهمی که توسط شرکت دیاکو در سالن کنفرانس مرکز رشد دانشگاه چمران برگزار می شود و در مورد نحوه طراحی بازی های رایگان پرداخت درون برنامه می باشد.

نظرات
0