صادرات غیر نفتی استان خوزستان (به مناسبت روز صادرات)

صادرات غیر نفتی استان خوزستان (به مناسبت روز صادرات)

شروع: 30 مهر 1397 ساعت 12:00
پایان: 30 مهر 1397 ساعت 14:00
1 سال پیش برگزار شد
مکان: دانشگاه شهید چمران اهواز سالن آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد
وب سایت: management_anjoman_scu
ثبت نام:
نام بلیت مهلت ثبت نام قیمت (تومان) انتخاب بلیت
ثبت نام 30 مهر تا ساعت 12:00 رایگان پایان مهلت ثبت نام
توضیحات:

با حضور معاون بازرگانی صنعت،معدن و تجارت استان خوزستان جناب آقای ابراهیم نجفیان و اساتید گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز

برای حضور در همایش لطفا به صفحه اینستاگرام انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی مراجعه کنید

آدرس صفحه اینستاگرام: management_anjoman_scu

برگزارکنندگان:
انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی
انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی
همایش صادرات غیر نفتی استان خوزستان

نظرات
0