بزرگداشت دومین سال تاسیس سازمان مردم نهاد فانوس

بزرگداشت دومین سال تاسیس سازمان مردم نهاد فانوس

شروع: 21 تیر 1397 ساعت 18:30
پایان: 21 تیر 1397 ساعت 21:00
9 ماه پیش برگزار شد
مکان: بلوار ساحلی کیانپارس- کتابخانه مرکزی اهواز
وب سایت: fanoos-ngo.ir
ثبت نام:
نام بلیت مهلت ثبت نام قیمت (تومان) انتخاب بلیت
ثبت نام 21 تیر تا ساعت 21:00 رایگان پایان مهلت ثبت نام
توضیحات:

همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس
که دراز است ره مقصد و من نوسفرم

حافظ شیرازی

بر آن شده‌ایم تا به شادباش دوسالگی "فانوس" شدنمان گرد هم آییم و نیک بدانیم آیین حضور در فراخنایی که خاموشی بدان راهی ندارد.
باهم بودن را آموختیم، حضورمان با کتاب شد و کتابمان فانوسی که روشنایش بذل امید است و آگاهی، با کتاب اندیشیدن و درک هرآنچه که در مقام انسان باید به آن دست یازید.

حضور شما عزیزان، شادینه‌ای است بر طریقی که پیش رو داریم.

مقدم شما را به مراسم بزرگداشت دومین سال تاسیس سازمان مردم نهاد فانوس شادباش می‌گوییم.

نظرات
0