چهارمین نشست انجمن بازی سازان مستقل خوزستان

چهارمین نشست انجمن بازی سازان مستقل خوزستان

شروع: 24 آبان 1397 ساعت 18:00
پایان: 24 آبان 1397 ساعت 20:00
3 ساعت تا برگزاری رویداد
مکان: امانیه ، پارک علم و فناوری خوزستان ، خانه استارت آپ
ثبت نام:
نام بلیت مهلت ثبت نام قیمت (تومان) انتخاب بلیت
شرکت کننده 24 آبان تا ساعت 18:00 رایگان
توضیحات:

نظرات
0