کارگاه رایگان علم تمرین اینیاگرام

کارگاه رایگان علم تمرین اینیاگرام

شروع: 04 مرداد 1397 ساعت 18:00
پایان: 04 مرداد 1397 ساعت 20:00
9 ماه پیش برگزار شد
مکان: کیانپارس خیابان 2 شرقی مجتمع طوبی پلاک 42 طبقه 3 واحد 12
وب سایت: instagram.com/khattesepid
ثبت نام:
نام بلیت مهلت ثبت نام قیمت (تومان) انتخاب بلیت
ثبت نام 04 مرداد تا ساعت 18:00 رایگان پایان مهلت ثبت نام
توضیحات:

نظرات
0