همایش رایگان کودک درون

همایش رایگان کودک درون

شروع: 25 تیر 1397 ساعت 19:00
پایان: 28 تیر 1397 ساعت 21:00
9 ماه پیش برگزار شد
مکان: اهواز، کیانپارس، خیابان 17شرقی، سالن اجتماعات مخابرات خوزستان
وب سایت: ostorehsazan.com
ثبت نام:
نام بلیت مهلت ثبت نام قیمت (تومان) انتخاب بلیت
بلیط روز دو شنبه 25تیرماه 25 تیر تا ساعت 19:00 رایگان پایان مهلت ثبت نام
بلیط روز سه شنبه 26تیرماه 26 تیر تا ساعت 19:00 رایگان پایان مهلت ثبت نام
بلیط روز چهارشنبه 27تیرماه 27 تیر تا ساعت 19:30 رایگان پایان مهلت ثبت نام
بلیط روز پنجشنبه 28تیرماه 28 تیر تا ساعت 19:30 رایگان پایان مهلت ثبت نام
توضیحات:

نظرات
0