همایش ده‌نمک و سال‌نو،رخت‌نو،حال‌نو

همایش ده‌نمک و سال‌نو،رخت‌نو،حال‌نو

شروع: 10 اسفند 1396 ساعت 16:30
پایان: 10 اسفند 1396 ساعت 20:30
1 سال پیش برگزار شد
مکان: اهواز،لشکر،سالن مهر
وب سایت: a61.ir
ثبت نام:
نام بلیت مهلت ثبت نام قیمت (تومان) انتخاب بلیت
بلیط ردیف اول VVIP همایش ده نمک 10 اسفند تا ساعت 03:30 180,000 پایان مهلت ثبت نام
بلیط ردیف اول VVIP همایش سال‌نو،رخت‌نو،‌حال‌نو 10 اسفند تا ساعت 03:30 180,000 پایان مهلت ثبت نام
بلیط ردیف دوم و سوم VIP همایش ده نمک 10 اسفند تا ساعت 03:30 119,000 پایان مهلت ثبت نام
بلیط ردیف دوم و سوم VIP همایش سال‌نو،رخت‌نو،‌حال‌نو 10 اسفند تا ساعت 03:30 119,000 پایان مهلت ثبت نام
بلیط چهارم و پنجم CIP همایش ده نمک 10 اسفند تا ساعت 03:30 99,000 پایان مهلت ثبت نام
بلیط چهارم و پنجم CIP همایش سال‌نو،رخت‌نو،‌حال‌نو 10 اسفند تا ساعت 03:30 99,000 پایان مهلت ثبت نام
بلیط معمولی ردیف 6 تا 28 هر دو همایش 10 اسفند تا ساعت 03:30 119,000 پایان مهلت ثبت نام
بلیط معمولی ردیف 6 تا 28 همایش ده نمک 10 اسفند تا ساعت 03:30 85,000 پایان مهلت ثبت نام
بلیط معمولی ردیف 6 تا 28 همایش سال‌نو،رخت‌نو،‌حال‌نو 10 اسفند تا ساعت 03:30 85,000 پایان مهلت ثبت نام
توضیحات:

نظرات
0