نهالکاری خانوادگی

نهالکاری خانوادگی

شروع: 01 اسفند 1396 ساعت 00:00
پایان: 25 اسفند 1396 ساعت 22:45
1 سال پیش برگزار شد
مکان: شهر اهواز محله در گروه تلگرامی اطلاع رسانی میشود
ثبت نام:
نام بلیت مهلت ثبت نام قیمت (تومان) انتخاب بلیت
ثبت نام 25 اسفند تا ساعت 00:00 رایگان پایان مهلت ثبت نام
توضیحات:

هر هفته در یک محله شهر اهواز به صورت خانوادگی نهالکاری می کنیم

برای شرکت در برنامه نام و نام خانوادگی خود را در تلگرام ارسال کنید

نظرات
0