مسابقه ی روبوکسین

مسابقه ی روبوکسین

شروع: 13 اردیبهشت 1397 ساعت 00:00
پایان: 20 اردیبهشت 1397 ساعت 00:00
1 سال پیش برگزار شد
مکان: دانشگاه شهید چمران اهواز
ثبت نام:
نام بلیت مهلت ثبت نام قیمت (تومان) انتخاب بلیت
حضور در مسابقه 20 اردیبهشت تا ساعت 00:00 15,000 پایان مهلت ثبت نام
توضیحات:

مسابقه ی روبوکسین در دانشگاه شهید چمران اهواز

نظرات
0