کارگاه اندروید - آماده سازی ماراتن موبایل کشور

کارگاه اندروید - آماده سازی ماراتن موبایل کشور

شروع: 25 دی 1396 ساعت 08:30
پایان: 01 بهمن 1396 ساعت 12:30
9 ماه پیش برگزار شد
مکان: دانشکده مهندسی، سایت گروه کامپیوتر
وب سایت: scu.ac.ir/innovation
ثبت نام:
نام بلیت مهلت ثبت نام قیمت (تومان) انتخاب بلیت
دانشجویی 27 دی تا ساعت 16:30 20,000 پایان مهلت ثبت نام
توضیحات:

این کارگاه فشرده در چهار الی پنج نیم روز به دانشجویان علاقمند به شرکت در پنجمین ماراتن برنامه نویسی موبایل کشور، برنامه نویسی اندروید را آموزش میدهد. پیش نیاز شرکت در این کارگاهها، دانش برنامه نویسی با جاوا است. لپتاپ خود را همراه بیاورید.

به ۴۰ نفر اول ثبت نام کننده پکیج آموزش اندروید رایگان (به ارزش ۲۵۰۰۰۰ ریال) نیز اهدا خواهد شد.

زمان برگزاری کلاسها، ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ میباشد.

روز اول: ۲۵ دی

روز دوم ۲۶ دی

روز سوم ۲۷ دی

روز چهارم ۳۰ دی

روز پنجم ۱ بهمن

جلسه اول

Prologue on Android Development

Environment Setup and Staring a new project

A Brief Android Architecture

Hello World Example

Describing Project Structure (Android Manifest, Folder Structures, .R File, Gradle,…)

Intro. To Android Components (Activities, Services, Broadcast receivers)

Activities and Their Lifecycles

جلسه دوم

Introduction to View Component (View Groups, Views, TextView, EditText, ImageView,…)

Mini Project (Simple Calculator)

Playing More with Views (Textview Customization, EditText, ImageView and…)

Intents (Implicit and Explicit) and How to Pass Data with Them

جلسه سوم

A More Complex UI (View Groups Including LinearLayout, RelativeLayout, ConstraintLayout)

RecyclerView

Fragments and it’s use cases

How to Use Libraries and understand which one is better?

Use Material Dialog Library as an Example

جلسه چهارم

Background Jobs

Services

AsyncTask

Simple Application with Network Call

Manipulate RecyclerView with Data Received From Network Call

 

نظرات
0