آموزش روشهای نوین معاملات آتی بورس کالای ایران

آموزش روشهای نوین معاملات آتی بورس کالای ایران

شروع: 08 اسفند 1397 ساعت 03:30
پایان: 08 اسفند 1397 ساعت 03:30
9 ماه پیش برگزار شد
مکان: امانیه - سقراط شرقی - جنب فروشگاه کوروش - شرکت کارگزاری ستاره جنوب
وب سایت: sjbourse.ir/ati
ثبت نام:
نام بلیت مهلت ثبت نام قیمت (تومان) انتخاب بلیت
آموزش روشهای نوین معاملات آتی بورس کالای ایران 08 اسفند تا ساعت 03:30 100,000 پایان مهلت ثبت نام
توضیحات:

آشنایی با مفاهیم و اصول مقدماتی معاملات آتی در بورس کالا

 

1-     قراردادهای آتی

·         مشخصات قراردادهای آتی

·         سپرده در قراردادهای آتی

·         اصطلاحات و مفاهیم خاص قراردادهای آتی

·         نحوه قیمت گذاری قراردادهای آتی و کد بندی قیمتهای

·         مکانیزم استفاده از اهرم های مالی در قراردادهای آتی

2-     فاکتورهای اساسی در قراردادهای آتی

·         روشهای استفاده از قراردادهای آتی

·         محاسبه و ثبت الگوی مبنا

3-     ایمن سازی و روشهای آن با استفاده از قراردادهای آتی

·         خطر گریزی با استفاده از قراردادهای آتی

·         خطر پذیر

·         خطر گریز

4-     ساختار مالی در قراردادهای آتی

·         سپرده اولیه

·         حداقل سپرده

·         اخطار افزایش وجه

5-     بررسی روش قیمت گذاری بر اساس مدل هزینه های کامل

6-     تابلوخانی

·         مقدمه

·         موقعیتهای باز

·         حجم معاملات

نظرات
0