کارگاه تخصصی بازاریابی در شبکه های اجتماعی

کارگاه تخصصی بازاریابی در شبکه های اجتماعی

شروع: 24 اسفند 1397 ساعت 10:00
پایان: 24 اسفند 1397 ساعت 18:00
8 ماه پیش برگزار شد
وب سایت: irsazan.com
ثبت نام:
نام بلیت مهلت ثبت نام قیمت (تومان) انتخاب بلیت
ثبت نام زودهنگام 21 اسفند تا ساعت 23:30 277,000 پایان مهلت ثبت نام
ثبت نام معمولی 24 اسفند تا ساعت 03:30 347,000 پایان مهلت ثبت نام
توضیحات:

نظرات
0