نویسنده: تیارا عجیب تر از ادم فضایی ها

عجیب تر از ادم فضایی ها

از ادم فضایی ها عجیب تر شده ایم 

 

سرگرمی مان 

شکستن دل هایی است

ک رویشان مهر دوستت دارم کوباندیم

افتخار میکنیم در کوچه پس کوچه های شهر جار میزنیم

مرا میخواست ردش کردم

روی صحبتم با توست

فریاد شادی سر ده

قدم هایت را محکم بردار

بگو دختری را زمین زدم

دختری برای من

در گوشه ای از روزگار

اشک میریزد

نویسنده:فاطمه کمالی

عکاس: دلتا حسین زاده

نظرات
5

2 سال پیش

به نظرم حرف بیشتر دختر و پسرای امروزی بود از جمله خودم:)

2 سال پیش تیارا

خیلی ممنون☺

10 ماه پیش های

های

1 سال پیش مجتبی دهباشی

از نظر من بهترین دل نویسی بود که دیدم کارت حرف نداره