آبی، سیاه، فرزند اسب

آبی، سیاه، فرزند اسب

کارگردان: سیاوش عالی پور

شروع: 10 مهر 1397 ساعت 19:30
پایان: 30 مهر 1397 ساعت 21:31
در حال برگزاری 2 روز تا پایان
مکان: اهواز، اتوبان لشکر، تالار آفتاب
توضیحات:

نمایش آبی، سیاه، فرزند اسب

کاری از گروه تئاتر بابوشکا

 

نظرات
0