صحنه هایی از زندگی پدرم

صحنه هایی از زندگی پدرم

کارگردان: فواد عباسی

شروع: 10 مهر 1397 ساعت 18:30
پایان: 29 مهر 1397 ساعت 20:30
1 سال پیش برگزار شد
مکان: اهواز، اتوبان لشکر، تالار آفتاب
توضیحات:

نمایش صحنه هایی از زندگی پدرم

کاری از گروه تئاتر همسایه ها

نظرات
0