مظلوم و معجزه لسان الثور

مظلوم و معجزه لسان الثور

کارگردان: محمد نگراوی

شروع: 24 فروردین 1397 ساعت 20:00
پایان: 31 فروردین 1397 ساعت 22:00
1 سال پیش برگزار شد
مکان: شهرستان باوی سالن اجتماعات ملاثانی
توضیحات:

نمایش عربی ؛ " مظلوم و معجزه لسان الثور"

 (توجه: اگر شما برگزارکننده این رویداد هستید لطفا ابتدا در مجله ثبت نام کنید و سپس به ما اطلاع دهید تا این رویداد با نام خودتان ثبت شود. با این کار شما امکان ویرایش و مدیریت رویداد خود را از صفحه ی اختصاصی تان خواهید داشت.)

 

نظرات
0