کات کبود

کات کبود

کارگردان: منوچهر بهارلویی

شروع: 09 مهر 1397 ساعت 18:30
پایان: 15 مهر 1397 ساعت 20:30
1 سال پیش برگزار شد
مکان: اهواز، جنب سینما اکسین، حوزه هنری خوزستان
توضیحات:

نمایش کات کبود

 

(توجه: اگر شما برگزارکننده این رویداد هستید لطفا ابتدا در مجله ثبت نام کنید و سپس به ما اطلاع دهید تا این رویداد با نام خودتان ثبت شود. با این کار شما امکان ویرایش و مدیریت رویداد خود را از صفحه ی اختصاصی تان خواهید داشت.)

نظرات
0